“POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT” Prijedor

NAZIV LOKACIJE : POSLOVNO STAMBENI OBJEKAT u ul. Kralja Petra I oslobodioca
Adresa: Prijedor, Ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 8.
 
Ukupna površina gradjevinske parcele, cca: 197,00 m².
Regulacionim planom predvidjen poslovno-stambeni objekat ukupne površine, cca: 700,00 m².
Poslovni dio, ukupne povrsine, cca: 350,00 m².
Stambeni dio, ukupne povrsine , cca: 350,00 m².
Ovo je lokacija stambeno-poslovnog objekta koja se nalazi u strogom centru grada (glavna ulica) i u neposrednoj blizini mosta na rijeci Sani i tanzitnog puta Prijedor – Sanski Most. Kao takva, lokacija otvara širok spektar potencijalnih djelatnosti koje bi se mogle obavljati u poslovnom dijelu objekta, i veoma je atraktivna kao mjesto za stanovanje u stambenom dijelu objekta.
Na prikazanoj lokaciji je pored dozvoljene spratnosti (P+2+Pot) moguce izgraditit podrum ili suteren. Ovo je izuzetna i po mnogo ćemu jedinstvena lokacija u gradu.