Prijedor

UPRAVA:

Rudi Čajavec br. 3, 79101 Prijedor, RS – BiH

Tel. +397 (0) 52 238 081

Fax. +387 (0) 52 238 082

E-mail: info@javor-prijedor.com