“JAVOR TRZNI CENTAR 2 “

NAZIV LOKACIJE : “JAVOR TRZNI CENTAR 2”
Adresa lokacije: Prijedor, Aleja Kozarskog odreda bb, (preko puta poslovne zone Celpak a pored bivše fabrike “Borac” i stadiona Gomjenica-Celpak).
 
Ukupna površina gradjevinske parcele, cca: 5.570,00 m².
Urbanistickim planom predvidjen posl. objekat, cca: 2.800 m2.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini fabrike Borac a preko puta poslovne zone Celpak te novoplanirane obilaznice, a od centra grada udaljena cca 300 m. Rregulacionim planom predvidjen je poslovnim objekat – trzni centar – od cca 2.800 m² povrsine, spratnosti P+1 i parkingom saviše parking mjesta. Sve navedeno cini ovu lokaciju atraktivnom za obavljanje kako privrednih tako i usluznih djelatnosti .