TRZNI CENTAR “PARKING”

NAZIV LOKACIJE: TRZNI CENTAR “PARKING”
Adresa lokacije: Prijedor,  Aleja Kozarskog odreda (ispred poslovne zone Celpak, pored buduce zaobilaznice).
Ukupna povrsina gradjevinske parcele, cca: 5.924,00 m².
Regulacionim planom predvidjen poslovni objekat.
Lokacij se nalazi ispred poslovne zone Celpak, u neposrednoj blizini centra grada (cca 200,00 m udaljena od centra grada), jednim licem okrenuta na postojecu obilaznicu prema naselju Gomjenica, a drugim licem na novoplaniranu gradsku obilaznicu koja veze Centar grada sa magistralnim putem Prijedor M15-Banjaluka.
Regulacionim planom na lokaciji je predviđen poslovni objekat, tako da je lokacija svojom velicinom, polozajem i mogucnoscu gradnje poslovnog objekta, po mnogo cemu jedinstvena u gradu i pruza mogućnosti za obavljanje sireg spektra privrednih , trgovackih ili usluznih djelatnosti.