POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT “AMBULANTA” Prijedor

NAZIV LOKACIJE: POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT “AMBULANTA”
Adresa lokacije: Prijedor, Aleja Kozarskog odreda (ispred poslovne zone Celpak i to preko puta glavnog ulaza u poslovnu zonu Celpak-a i  preko puta stadiona Gomjenica).
Ukupna povrsina gradjevinske parcele, cca: 3244,00 m².
Izradjen poslovni objekat, cca: 800,00 m².
Planiran poslovni objekat, cca: 1.300,00 m² (Mogucnost gradjenja poslovnih objekta).
Lokacija se nalazi ispred glavnog ulaza u poslovnu zonu Celpak a preko puta stadiona Gomjenica.
Poslovni objekti koji su izgradjeni na lokaciji zahtijevaju rekonstrukciju, ali treba naglasiti da su
konstrukciono u dobrom stanju. Regulacionim planom na ovoj lokaciji su predvidjena jos dva
poslovno stambena objekta koji se vezu za postojece objekte, tako da čine jednu poslovno
stambenu ili samo poslovnu cjelinu. Takodjer, regulacionim planom na ovoj lokacije su
predvidjena dva parkinga sa vise parking mjesta. Sve navedeno ovu lokaciju cini veoma
povoljnom za obavljanje razlicitih privrednih djelatnosti, kao i povoljno mjesto za stanovanje.